Nauczycielka dzieli dzieci na dwie grupy (żółtą i czerwoną) i rozkłada na dywanie wycięte czerwone i żółte liście. Zadaniem każdej grupy jest jak najszybsze stworzenie legowiska dla jeży. Drużyna żółta zbiera żółte liście i kładzie je w jednym wyznaczonym miejscu sali na „kupce” , tworząc żółte legowisko dla jeża.

 

Drużyna czerwona zbiera czerwone liście i kładzie je w jednym wyznaczonym miejscu sali na „kupce”, tworząc czerwone legowisko dla jeża.

 

Drużyna która jako pierwsza zbierze wszystkie właściwe liście wygrywa. Można podzielić dzieci na więcej grup i użyć więcej kolorów liści.

"JEŻ" - zabawa ruchowa - na spostrzegawczość i szybkość