Scenariusze zajęć i przedstawień w przedszkolu i szkole

Scenariusz zajęć otwartych prowadzonych odimienną metodą nauki czytania dr I. Majchrzak