CEL:

Poznawanie liczb w zakresie 10. Utrwalanie liczenia w zakresie 10.

 

SPOSÓB WYKONANIA:

Sposób wykonania taki sam jak w przypadku wersji I tego zadania, tj. JEŻA.

 

Zdjęcia od 5 do 12 przedstawiają praktyczne wykorzystanie pomocy 🙂

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Katarzyny Kołodziejskiej