Nauka pisania do drukowania:

Nauka pisania liter od A do Ż

Kontury

Karty pracy – pisanie po śladzie

Plansze z kierunkiem pisania

Litery do alfabetu szorstkiego

Kolorowanki

 

Nauka pisania cyfr od 0 do 9

Kontury

Karty pracy – pisanie po śladzie

Plansze z kierunkiem pisania

Ukryta cyfra

Kolorowanki

 

Generator kart pracy - pisanie po śladzie

 

Nauka pisania cyfr i liter

w liniaturze i w kratce

 

Generator szlaczków

Szlaczki literopodobne, kształty
i abstrakcyjne.

 

Generator kart pracy: Schemat wyrazu