CEL:

Poznawanie liczb w zakresie 10. Utrwalanie liczenia w zakresie 10.

 

SPOSÓB WYKONANIA:

Sposób wykonania taki sam jak w przypadku wersji I-szej tego zadania, tj. JEŻA.

 

Zdjęcia od 6 do 9 przedstawiają praktyczne wykorzystanie pomocy 🙂

 

(Fotografie dzieci umieszczone za zgodą rodziców)

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Katarzyny Kołodziejskiej