Każdą stronę drukujemy dwa razy.

Zadaniem dzieci jest znaleźć dwie takie same koszulki z misiami.