Podzielność liczb (Quizy, klasa 4)

Quizy na podzielność liczb dla uczniów klas 4

Zasady podzielności

Ćwiczenia przedstawione w tej części zawierają pytania z podzielności liczb 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. 

Zasady podzielności liczb całkowitych są bardzo przydatne, ponieważ pomagają nam szybko określić, czy liczbę można podzielić przez 2, 3, 4, 5, 9 i 10 bez długiego dzielenia. Jest to szczególnie przydatne, gdy liczby są duże.

Ogólnie rzecz biorąc, liczba całkowita x dzieli inną liczbę całkowitą y wtedy i tylko wtedy, gdy można znaleźć liczbę całkowitą n taką, że x × n = y.

Na przykład 12 można podzielić przez 3, ponieważ 3 × 4 = 12

Podzielność oznacza, że ​​możesz podzielić liczbę równo. Na przykład 8 można podzielić równo przez 4, ponieważ 8 / 4 = 2. Jednak 8 nie można podzielić równo przez 3.

Aby zilustrować tę koncepcję, załóżmy, że masz ciasto, a Twoje ciasto ma 8 kawałków, możesz podzielić je równomiernie między siebie i 3 inne osoby. Każda osoba otrzyma 2 plastry.

Jeśli jednak próbujesz podzielić te 8 kawałków między siebie i 2 inne osoby, nie ma możliwości, abyś zrobił to równomiernie. Jedna osoba skończy z mniejszą ilością ciasta.

Reguły podzielności i przykłady pokazujące, jak korzystać z reguł

Zasada nr 1: podzielność przez 2

Liczba jest podzielna przez 2, jeśli jej ostatnia cyfra jest parzysta lub ostatnia cyfra to 0,2,4,6 lub 8.

Na przykład 8596742 jest podzielne przez 2, ponieważ ostatnia cyfra to 2.

Zasada nr 2: podzielność przez 3:

Liczba jest podzielna przez 3, jeśli suma jej cyfr jest podzielna przez 3.

Na przykład 3141 jest podzielne przez 3, ponieważ 3+1+4+1 = 9, a 9 jest podzielne przez 3.

Zasada nr 3: podzielność przez 4

Liczba jest podzielna przez 4, jeśli liczba reprezentowana przez dwie ostatnie cyfry jest podzielna przez 4.

Na przykład 8920 jest podzielne przez 4, ponieważ 20 jest podzielne przez 4.

Zasada nr 4: podzielność przez 5

Liczba jest podzielna przez 5, jeśli jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5.

Na przykład 9564655 jest podzielne przez 5, ponieważ ostatnia cyfra to 5.

Zasada nr 5: podzielność przez 6

Liczba jest podzielna przez 6, jeśli jest podzielna przez 2 i 3. Uważaj! to nie jest jedno lub drugie. Liczba musi być podzielna przez 2 i 3, aby można było stwierdzić, że jest podzielna przez 6.

Pin It on Pinterest