Cecha podzielności przez 5

Liczbę możemy podzielić przez 5, jeżeli jej ostatnia cyfra to 5 lub 0. Zgodnie z tym 5; 874270, czy też 445 jest podzielne przez 5, ale już 7; 28, czy też 6238239 nie jest.

Przykład I:

Czy liczba 635 jest podzielna przez pięć?
Ostatnią cyfrą liczby 635 jest 5, więc podaną liczbę można podzielić przez 5.

Przykład II:

Czy liczba 27 jest podzielna przez pięć?

Ostatnią cyfrą liczby 27 jest 7, więc podanej liczby nie możemy podzielić przez 5.

Patrząc na powyższe zależności można zauważyć, że podzielna przez 5 jest co piąta liczba.

Jako pomoc edukacyjną polecamy nasze plansze dydaktyczne: Tabliczka dzielenia do druku za darmo. Pogląd planszy:

Cecha podzielności przez 5