Liczbę możemy podzielić przez 10, jeżeli jej ostatnia cyfra to 0. Zgodnie z tym 10; 870, czy też 4320 jest podzielne przez 10, ale już 18; 43; czy też 43432 nie jest.

Przykład I:

Czy liczba 345 jest podzielna przez dziesięć?
Ostatnią cyfrą liczby 345 jest 5, więc podanej liczby nie możemy podzielić przez 10.

Przykład II:

Czy liczba 680 jest podzielna przez dziesięć?

Ostatnią cyfrą liczby 680 jest 0, więc podaną liczbę możemy podzielić przez 10.

Patrząc na powyższe zależności można zauważyć, że podzielna przez 10 jest co dziesiąta liczba.

Jako pomoc edukacyjną polecamy nasze plansze dydaktyczne: Tabliczka dzielenia do druku za darmo. Pogląd planszy:

Cechy podzielności przez 10