Zaimek: podstawowe informacje

Przedstawiamy: Zaimek: podstawowe informacje.

Zaimek stanowi odmienną część mowy, której zastosowanie zapobiega tworzeniu powtórzeń w zdaniach. Pozwala nam ona także określać dane przedmioty, miejsca, osoby, itd. bez konieczności powoływania się na ich nazwę. Dzięki niej możemy tworzyć krótsze oraz zwięźlejsze wypowiedzi. Zaimka możemy również używać w sytuacjach, w których nie wiemy jaka nazwa jest dla danych przedmiotów, miejsc, ilości itp. odpowiednia. Zaimkami możemy zastąpić następujące części mowy: rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki oraz liczebniki. Zaimki zazwyczaj stosujemy, gdy już wcześniej w naszej wypowiedzi powołaliśmy się na dany obiekt – pozwala nam to unikać błędów w komunikacji oraz niepotrzebnych nieporozumień językowych.

Przykład: Zjadłem dziś rosół z makaronem. To moje ulubione danie.

Rosół z makaronem = to

Przykłady zaimków: coś, tamto, ta, ten, wasz, tyle, skąd.

Zaimki dzielą się na dwie główne grupy. Pierwsza skupia się na podziale zaimków ze względu na zastępowaną część mowy, z kolei druga skupia się na funkcjach zaimka.

Podział zaimków ze względu na zastępowalną część mowy

Zaimki dzielą się między sobą ze względu na części mowy, które zastępują. W ten sposób wyróżniamy:

 • Zaimki rzeczowne, np. wy, my, one, coś, ktoś;
 • Zaimki przymiotne, np. twój, wasz, mój, taki, taka, który;
 • Zaimki liczebne, np. ile, kilkanaście, tyle;
 • Zaimki przysłowne, np. tak, kiedyś, tam.

Podział zaimków ze względu na pełnioną funkcje

Zaimki dzielą się między sobą ze względu na części mowy, które zastępują. W ten sposób wyróżniamy:

 • Zaimki osobowe, np. oni, one, ja, ty;
 • Zaimki zwrotne, np. się;
 • Zaimki dzierżawcze, np. moje, twoje, nasze;
 • Zaimki wskazujące, np. ten, to, tamta, tamten;
 • Zaimki pytające, np. kto? co? kogo? czego? komu? czemu?;
 • Zaimki nieokreślone, np. ktoś, coś, jakiś, jakaś, jakieś;
 • Zaimki przeczące, np. nikt, nic, żaden;
 • Zaimki upowszechniające, np. wszyscy, zawsze;
 • Zaimki względne, np. kto, co. Uwaga! Jeżeli podanych słów chcemy użyć jako zaimków, nie możemy tworzyć z nich pytań – ich funkcją jest wprowadzenie zdania podrzędnego.

Odmiana zaimków

Odmiana zaimków jest analogiczna do odmiany części mowy, które dane zaimki zastępują. Jeżeli część mowy odmienia się przez przypadki, wówczas zaimek odpowiedni dla tej części mowy będzie się również odmieniać przez przypadki. Jeżeli zaimek zastępuje nieodmienną część mowy, wówczas on również nie będzie się odmieniać. Poniżej przedstawiono poszczególne rodzaje zaimków ze wskazaniem przez co możemy je odmienić.

 • Zaimki przymiotne odmieniają się przez liczby, przypadki i rodzaje (tak samo jak przymiotnik).
 • Zaimki rzeczowne odmieniają się przez liczby i przypadki. (tak samo jak rzeczownik).
 • Zaimki liczebne odmieniają się przez przypadki i rodzaje (tak samo jak liczebnik).
 • Zaimki przysłowne są nieodmienne (tak samo jak przysłówki).

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This