Imiesłów: podstawowe informacje

Przedstawiamy: Imiesłów: podstawowe informacje.

W języku polskim wyróżniamy dwa imiesłowy – przymiotnikowy oraz przysłówkowy. Imiesłów przymiotnikowy stanowi nieosobową formę czasownika o cechach przymiotnika. Z kolei imiesłów przysłówkowy stanowi nieosobową formęczasownika o cechach przysłówka. Poniżej zostały dokładnie przedstawione podane imiesłowy.

Imiesłów przysłówkowy

Imiesłów przysłówkowy jest nieodmienną częścią mowy, która wskazuje na wykonywanie dwóch czynności. Mogą one mieć miejsce w tym samym czasie, bądź też czynność wskazana za pomocą przysłówka może mieć miejsce przed czynnością główną.

Podział imiesłowów przysłówkowych

W języku polskim występują dwa rodzaje imiesłowów przysłówkowych – imiesłów przysłówkowy współczesny oraz imiesłów przysłówkowy uprzedni.

Imiesłów przysłówkowy współczesny odpowiada na pytanie „jak?”. Czynność, wskazana za jego pomocą, jest wykonywana w tym samym czasie co czynność wskazana przez czasownik. Imiesłowy te kończą się również zawsze na następuje litery: –ąc.

Przykłady: Gotowała, śpiewając; tańczyła, myśląc; spała, chrapiąc.

Imiesłów przysłówkowy uprzedni odpowiada na pytanie „kiedy?”. Czynność, wskazana za jego pomocą, wykonana została przed czasownikiem. Imiesłowy te mają następujące końcówki: -wszy, -łszy.

Przykłady: Ugotowawszy obiad, umyła naczynia. Posprzątawszy pokój, obrała ziemniak.

Imiesłów przymiotnikowy

Imiesłów przymiotnikowi stanowi odmienną część mowy, która jest bezpośrednio związana z czasownikiem (jest ich nieosobową formą). Posiada on przymioty odpowiednie dla przymiotnika – opisuje dane rzeczy, sytuacje, miejsca, osoby itd. Imiesłowy przymiotnikowe odpowiadają na następujące pytania: jaka? jaki? jakie?

Podział imiesłowów przymiotnikowych

Wyróżniamy dwie grupy imiesłowów przymiotnikowych – imiesłowy czynne i imiesłowy bierne.
Imiesłowy przymiotnikowe bierne tworzymy na podstawie czasowników w stronie biernej. Mają one następujące końcówki: -ny, -na, -ne, -ty, -ta, -te, -ony, -ona, -one, np. opalony, sprzedane, uczone, przeczytane.

Z kolei imiesłowy przymiotnikowe czynne tworzymy na podstawie czasowników w stronie czynnej. Kończą się one w następujący sposób: -ący, -ąca, -ące, np. kochający, wątpiąca, jedzące.

Odmiana imiesłowu przymiotnikowego

Imiesłów przymiotnikowy odmieniamy w taki sam sposób, w jaki odmieniamy przymiotniki – przez przypadki, liczby i rodzaje.

Odmiana imiesłowu przymiotnikowego kochający w liczbie pojedynczej, we wszystkich rodzajach:

Przypadek Rodzaj męski Rodzaj żeński Rodzaj nijaki
Mianownik kochający kochająca kochające
Dopełniacz kochającego kochającej kochającego
Celownik kochającemu kochającej kochającemu
Biernik kochającego kochającą kohające
Narzędnik kochającym kochającą kochającym
Miejscownik kochającym kochającej kochającym
Wołacz kochający kochająca kochające

Odmiana imiesłowu przymiotnikowego kochający w liczbie mnogiej, we wszystkich rodzajach:

Przypadek Rodzaj męskoosobowy Rodzaj niemęskoosoowy
Mianownik kochający kochające
Dopełniacz kochających kochających
Celownik kochającym kochającym
Biernik kochającyh Kochających
Narzędnik kochającymi kochającymi
Miejscownik kochających kochających
Wołacz kochający Kochające

Pamiętaj! Podstawą imiesłowu przymiotnikowego jest czasownik – na jego podstawie tworzymy imiesłów.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This