Przymiotnik: podstawowe informacje

Przedstawiamy: Przymiotnik: podstawowe informacje.

Przymiotnik stanowi odmienną oraz samodzielną część mowy. Opisuje on lub określa cechy i przymioty danych rzeczy, ludzi, zwierząt, miejsc, itd. Odmieniamy go przez przypadki, liczby i rodzaje. Może pojawiać się wspólnie z rzeczownikiem lub też występować samodzielnie.

Na jakie pytania odpowiada przymiotnik?

Przymiotnik odpowiada na następujące pytania:

  • jaki? jaka? jakie? (np. mały, krótka, wielkie)
  • który? która? które? (np. pierwszy, każda, żadne)
  • czyj? czyja? czyje? (np. mój, moja, moje)

Odmiana przymiotników

Jak już zostało to zauważone na początku, przymiotniki odmieniają się przez przypadki, liczy i rodzaje, które są dokładnie takie same, jak w przypadku rzeczowników.

Poniżej odmieniony został przymiotnik szybki zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, z wyróżnieniem na poszczególne przypadki i rodzaje.

Liczba pojedyncza

Przypadek Pytanie Rodzaj męski (ten) Rodzaj żeński (ta) Rodzaj nijaki (to)
Mianownik kto? co? wysoki wysoka wysoka
Dopełniacz kogo? czego? wysokiego wysokiej wysokie
Celownik komu? czemu? wysokiemu wsokiej wysokiego
Biernik kogo? co? wysokiego wysoką wysokiemu
Narzędnik z kim? Z czym? wysokim wysoką wysokim
Miejscownik o kim? O czym? wysokim wysokiej wysokim
Wołacz o! wysoki wysoka wysokie

Liczba mnoga

Przypadek Rodzaj męskoosobowy Rodzaj niemęskoosobowy
Mianownik wysocy wysokie
Dopełniacz wysokich wysokich
Celownik wysokim wysokim
Biernik wysokich wyosokie
Narzędnik wysokimi wysokimi
Miejscownik wysokich wysokich
Wołacz wysocy wysokie

Stopniowanie przymiotników

Jeżeli chcemy zwiększyć siłę danego przymiotnika (np. wskazać na to, że jedno auto jest szybsze od drugiego), możemy go wystopniować. W języku polskim wyróżniamy trzy stopnie – równy, wyższy oraz najwyższy.

Jeżeli chodzi o sposoby stopniowania przymiotników, to również mamy do czynienia z trzema różnymi sposobami – prostym, nieregularnym oraz opisowym.

  • Stopniowanie proste polega na dodaniu przedrostka „-szy” w stopniu wyższym (szybszy) oraz na dodaniu przedrostka „-naj” w stopniu najwyższym (najszybszy).
  • Stopniowanie opisowe polega na dodaniu słowa „bardziej” w stopniu wyższym (bardziej zadowolony) oraz na dodaniu słowa „najbardziej” w stopniu najwyższym (najbardziej zadowolony).
  • Stopniowanie nieregularne charakteryzuje się brakiem ściśle określonych zasad – stopień wyższy i najwyższy ma całkiem inny temat fleksyjny niż stopień równy.
Stopień równy Stopień wyższy Stopień najwyższy
Stopniowanie proste wygodny wygodniejszy najwygodniejszy
Stopniowanie opisowe komfortowy bardziej komfortowy najbardziej komfortowy
Stopniowanie nieregularne zły gorszy najgorszy

Pisownia partykuły „nie” z przymiotnikami

Co do zasady partykułę „nie” zapisujemy z przymiotnikami w stopniu równym łącznie (nieciekawe, niefajne). W stopniu wyższym i najwyższym partykułę „nie” zapisujemy rozłącznie (nie najlepsze, nie gorsze). Wyjątkiem są jednak takie wyrazy, których zastosowanie ma na celu przedstawienie jakiejś cechy, np. niegrzeczny – niegrzeczniejszy – najniegrzeczniejszy.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This