Części mowy (Teoria)

Części mowy – teoria, definicje, przykłady
Części mowy to nic innego jak słowa, które zawieramy w naszych zdaniach i wypowiedziach. Dzielą się one między sobą na poszczególne grupy, głównie ze względu na pełnione funkcje, zdolność do samodzielnego występowania, czy też sposób odmiany.

Podstawowym podziałem części mowy jest podział na odmienne części mowy oraz nieodmienne części mowy.

Odmienne części mowy
Odmienne części mowy to takie części mowy, których forma może zostać zmieniona. Mogą one występować w różnych liczbach, rodzajach, czy też przypadkach. Do odmiennych części mowy należy:

Rzeczownik (kto? co?);
Przymiotnik (jaki? który? czyj?);
Czasownik (co robi? Co się z nim dzieje?);
Liczebnik (ile? Który z kolei?);
Imiesłów przymiotny;
Zaimek rzeczowny, przymiotny oraz liczebny.

Nieodmiennych części mowy nie jesteśmy w stanie odmienić – posiadają one tylko jedną formę, która nie podlega zmianie. Do nieodmiennych części mowy należy:

Przysłówek (jak? gdzie? kiedy?);
Imiesłów przysłówkowy;
Zaimek przysłowny;
Przyimek;
Spójnik;
Partykuła;
Wykrzyknik.

Zobacz także:

Quizy na części mowy dla klasy 4
Quizy na części mowy dla klasy 5
Quizy na części mowy dla klasy 6
Quizy na części mowy dla klasy 7
Quizy na części mowy dla klasy 8

Pin It on Pinterest