Podmiot to część zdania, która wskazuje nam na wykonawcę czynności oznaczonej za pomocą orzeczenia. Podmiot odpowiada na następujące pytania: kto? co?

Rodzaje podmiotów

W języku polskim wyróżniamy następujące typy podmiotów:

1.Podmiot logiczny – występuje on w dopełniaczu (kogo? czego?), np. Jedzenie szpinaku jest bardzo zdrowe.

2. Podmiot gramatyczny – występuje on w mianowniku (kto? co?), np. Ola sprząta w domu.

3. Podmiot domyślny – nie występuje on bezpośrednio w zdaniu, musimy się go domyślić za pomocą orzeczenia, np. Zjadłam obiad i posprzątałam. (ja)

4.Podmiot szeregowy – wskazuje na kilku wykonawców czynności, np. Kasia i Ola dostały się na studia.

5. Podmiot towarzyszący – wskazuje na kilku wykonawców, z czego jeden wykonawca jest główny, np. Mama z tatą idą do kina.

Zdania bezprzedmiotowe

W języku polskim możemy spotkać się ze zdaniami, które nie zawierają żadnego podmiotu. Najczęściej mamy z nimi do czynienia, gdy orzeczenia, które występują w zdaniu stanowią formy nieosobowe czasowników oraz są zakończone na -no, -to, lub też gdy orzeczeniami są następujące słowa: uprasza się, zanosi się, mówi się.

Przykłady:

Zakończono ćwiczenia przeciwpożarowe. Mówi się o jej zwycięstwie.

Uwaga! Jeżeli szukamy podmiotu w zdaniu, w pierwszej kolejności musimy odnaleźć orzeczenie (co robi? co się z nim dzieje?). Następnie odpowiadamy na pytanie kto daną czynność wykonuje. Dzięki tej regule prawidłowo wskażemy na podmiot występujący w zdaniu.