Interaktywne zadania, ćwiczenia i quizy z matematyki dla uczniów klasy 7

Quizy z matematyki dla uczniów klasy 7

Matematyka to przedmiot, który niejednej osobie sprawił problemy. W siódmej klasie szkoły podstawowej uczniowie muszą uczyć się coraz to trudniejszych zagadnień. Aby ułatwić Wam tę naukę, przygotowaliśmy specjalnie dla Was różnego rodzaju quizy matematyczne. Testy te skupiają uwagę na takich działach jak: figury płaskie, liczby, wyrażenia algebraiczne, równania, symetrie, procenty, a także teoria. Zatrzymując się przy figurach płaskich – otrzymacie takie zadania jak na przykład obliczanie pola czworokątów, podawanie miar kąta oraz zamienianie na jednostki pola. Przechodząc do liczb, weźmiemy pod uwagę między innymi zamienianie liczb arabskich na rzymskie i na odwrót, dodawanie liczb mieszanych, czy zaokrąglanie liczb. Wyrażenia algebraiczne to połączenie symboli literowych oraz liczb znakami działań. Aby wyszkolić tę umiejętność, przygotowaliśmy dla Ciebie takie zadania jak na przykład redukcja wyrazów podobnych, wyłączanie wspólnego czynnika oraz porządkowanie jednomianów. W dziale równań uczniowie znajdą następujące quizy opierające się między innymi na rozwiązywaniu równań, zapisywaniu ich. Symetrie wydają się być bardzo przyjemne, jednakże je też warto sobie utrwalić przy pomocy naszych testów – wskazując odpowiednią ilość osi symetrii, zaznaczając prawidłową odpowiedź odnośnie osi oraz środka symetrii flagi i punktu symetrycznego.  Procenty w matematyce są to sposoby wyrażenia liczby jako ułamka o mianowniku 100. Zadania przedstawiać będą diagramy kołowe, procent z danej liczby, zamianę procentów na ułamek dziesiętny, zamianę procentów na ułamek zwykły, procenty w cenach, obliczanie liczby, pożyczki i lokaty oraz uczniów szkół. Teoria to dział, w którym znajdą się materiały teoretyczne, z których można się uczyć tego rodzaju stopnia matematyki. Podchodząc do całości materiału – jest to ogromny zbiór zadań dla siódmoklasistów. Rozwiązując zadania w szkole, a następnie ćwicząc je w domu, masz większą szansę na szybsze opanowanie materiału. Wszystkie interaktywne quizy z odpowiedziami w pdf są stworzone dla Was całkowicie za darmo. Nie musicie nawet zakładać konta na naszej platformie edukacyjnej eduzabawy.com. Serdecznie zapraszamy wszystkich do korzystania z tych ćwiczeń, ponieważ są one przygotowane dla uczniów, aby mogli szlifować swoją wiedzę, a następnie mieć jak najlepsze oceny w szkole.

Pin It on Pinterest