EduZabawy.com

Klasa 7 (Quizy, język polski)

Ćwiczenia online dla klasy 7 z języka polskiego. W dziale tym znajdziesz przeróżne testy o łatwym i trudnym stopniu m.in. środki stylistyczne, części mowy, komunikacja językowa. Zadania również z zakresu rodzaje i gatunki literackie, części zdania, składnia i słowotwórstwo. W każdym dziale mamy też przygotowane testy z zakresu ortografii oraz dyktanda. Klasa 7 to już końcówka edukacji w szkole podstawowej warto poświęcić jej nieco więcej uwagi aby przygotować się do egzaminu na koniec klasy 8. 

Wszystkie nasze ćwiczenia, które przygotowaliśmy specjalnie dla siódmoklasistów, są dostępne całkowicie za darmo. Nie trzeba również zakładać żadnego konta na naszym portalu edukacyjnym, aby rozwiązywać testy na stronie internetowej. Warto wziąć pod uwagę, jakie zadania czekają Was w tym zbiorze. Wchodząc w dział środków stylistycznych, można udoskonalić swoją wiedzę na temat neologizmów, eufemizmów, apostrof, symboli, alegorii, metafory, epitetów, porównań, personifikacji, rymów. Kolejny zestaw quizów skupia się na rodzajach i gatunkach literackich. Tutaj macie do wykonania testy związane z cechami rodzajów literackich, z epiką - nowelą, opowiadaniem, powieścią, satyrą, z liryką - fraszką, sonetem, pieśnią, trenem, z dramatem - komedią i tragedią, z gatunkami synkretycznymi - balladą i eposem, z gatunkami dziennikarskimi - esejami, artykułami, felietonami, wywiadami i reportażami. W dziale części mowy znajdziesz zadania, które opierają się głównie na imiesłowach - ich rodzajach, tworzeniu. Części zdania to dział z quizami dla klas 7 opierającymi się na podmiocie, orzeczeniu, dopełnieniu, przydawce oraz okoliczniku. Na naszej stronie internetowej znajdziesz również zbiór zadań dotyczących komunikacji językowej. Nauczysz się tutaj na temat etykiety językowej, rodzajów tekstów, środków perswazji w reklamach, form wypowiedzi - rozprawki, podania, CV, listu motywacyjnego, recenzji, wywiadu, a także przemówienia. Dział o składni zawiera quizy opierające się na zdaniach pojedynczych, złożonych, złożonych współrzędnie i podrzędnie, związkach głównych i pobocznych, wykresach zdań złożonych współrzędnie i podrzędnie. Posiadamy również dział słowotwórstwa, który nie jest przeznaczony tylko dla siódmoklasistów. Tutaj utrwalicie sobie takie kwestie jak rodzina wyrazów, wyrazy pokrewne, wyrazy podstawowe i pochodne, rodzaje formantów, skróty i skrótowce, oboczności, przyrostek, przedrostek, wrostek, a także formant zerowy. Dyktanda, ćwiczenia ortograficzne, gry słowne - w tych zbiorach również znajdziesz sporo testów interaktywnych. Klasa siódma wiąże się już z porządnym czytaniem lektur. Mamy osobną kategorię z ćwiczeniami dotyczącymi następujących lektur Dziady cz. II, Latarnik, Opowieść wigilijna, Quo vadis, Siłaczka, Świtezianka, Zemsta, Żona modna, Balladyna, Mały Książę. Wszystkie testy, które zostały stworzone dla Was, mamy nadzieję, że się przydadzą i pomogą w utrwaleniu zdobytej wiedzy na lekcjach w szkole. Pamiętaj - ucz się ucz, bo nauka to potęgi klucz!

Postaw nam kawę:

 

Postaw nam kawę

 

Newsletter

Zapisz się na newsletter aby otrzymywać pomocne materiały dydaktyczne raz na dwa tygodnie.

Polub nas:

Reklama: