Klasa 7 (język polski)

Ćwiczenia online dla klasy 7 z języka polskiego. W dziale tym znajdziesz przeróżne testy o łatwym i trudnym stopniu m.in. środki stylistyczne, części mowy, komunikacja językowa. Zadania również z zakresu rodzaje i gatunki literackie, części zdania, składnia i słowotwórstwo. W każdym dziale mamy też przygotowane testy z zakresu ortografii oraz dyktanda. Klasa 7 to już końcówka edukacji w szkole podstawowej warto poświęcić jej nieco więcej uwagi aby przygotować się do egzaminu na koniec klasy 8. 

Pin It on Pinterest