Aktywne słuchanie muzyki połączone z pracą plastyczną do utworu pt. Dom na kurzej nóżce.
Praca wykonana kredkami przez 6 latki

Praca wykonana pod nadzorem
Pani mgr Joanny Chorabik