Praca 3-latków, zamalowywanie kartki węglem rysunkowym, wysypywanie symbolu z czapki górników kaszą jaglaną.

Praca wykonana pod nadzorem
Pani mgr Joanny Chorabik