Dzieci dostają narysowane elementy figur geometrycznych, wycinają, różnicują, nazywają, następnie pod kierunkiem nauczyciela układają myszkę

Praca wykonana pod nadzorem
Pani mgr Joanny Barszcz