Trapez

Trapez należy do rodziny czworokątów. Składa się on więc z czterech boków, z czego przynajmniej dwa są do siebie równoległe.
Równoległe do siebie boki nazywamy podstawami trapezu, a boki łączące te podstawy określamy mianem ramion.

Trapez

Pole trapezu

Jeżeli chcemy obliczyć pole trapezu, musimy najpierw dodać do siebie długości dwóch podstaw trapezu. Uzyskaną sumę mnożymy razy wysokość. Wynik, czyli iloraz, dzielimy na końcu przez 2.

P = (a + b) x h x 1 2

Obwód trapezu

Jeżeli chcemy obliczyć obwód trapezu, musimy dodać do siebie długości dwóch podstaw oraz dwóch ramion.

Obw = a + b + c + d

Suma wszystkich kątów trapezu wynosi 360 stopni. Jeżeli dodamy do siebie kąty, które znajdują się przy tej samej podstawie (górnej lub dolnej), to wówczas otrzymamy 180 stopni.

Omawiany trapez nosi miano trapezu różnobocznego – każdy jego bok ma inną długość.