Cechą, która odróżnia trójkąty prostokątne od innych trójkątów, jest miara jednego z jego kątów wewnętrznych. Wynosi ona zawsze 90 stopni.

Trójkąt prostokątny

Boki, które znajdują się przy kącie prostym nazywamy przyprostokątnymi. Boki te stanowią również dwie z trzech wysokości trójkąta. Z kolei bok, który znajduje się naprzeciw kąta prostego nazywamy przeciwprostokątną.

Trójkąt prostokątny