W matematyce niezwykle ważne jest używanie oraz rozumienie różnych pojęć. Jeśli pomylimy któreś z nich – możemy źle wykonać zadanie. Warto jest więc sobie przypomnieć kilka podstawowych terminów.

Składniki dodawania

Wynikiem dodawania jest suma. Na sumę natomiast składają się składniki. 

składnik + składnik = suma

Tak więc analogicznie, sumą 7 i 7 jest 14. Korzystając z powyższego schematu, wygląda to tak:

7+7=14

Suma, różnica, iloczyn, iloraz, czyli pojęcia matematyczne

 

Składniki odejmowania

Wynikiem odejmowania jest różnica. Jak może już wiesz, odejmowanie nie jest przemiennie, więc ma to znaczenie, którą liczbę odejmiemy od której. Odjemna to liczba, od której odejmujemy. Liczbę, którą odejmujemy nazywamy odjemnikiem. Popatrz na schemat:

odjemna – odjemnik = różnica

Popatrzmy teraz na przykład. Mamy równanie 10-3=7. Zastanów się przez chwilę, jak nazwiesz konkretne części tego działania.

Wedle schematu możemy powiedzieć, że:

10 to odjemna

3 to odjemnik

7 to różnica

Suma, różnica, iloczyn, iloraz, czyli pojęcia matematyczne

 

Składniki mnożenia

Mnożenie działa na podobnej zasadzie, co dodawanie. Iloczyn to wynik mnożenia. Na niego składają się natomiast konkretne czynniki, czyli liczby, które mnożymy. Zauważ, że oba słowa zawierają cząstkę „czyn”. To może Ci pomóc zapamiętać pojęcia.

czynnik x czynnik = iloczyn

Tak więc, iloczynem 2 i 4 jest liczba 8. Czynnikami natomiast są liczby 2 oraz 4.

Suma, różnica, iloczyn, iloraz, czyli pojęcia matematyczne

Składniki dzielenia

Tak samo jak w odejmowaniu, w dzielenie również ma ogromne znaczenie to, jakie liczby dzielimy przez co. Nie można tak po prostu zmieniać kolejności. Na iloraz (tj. wynik dzielenia) składa się dzielna oraz dzielnik. Dzielną, nazywamy liczbę którą dzielimy. Dzielnikiem natomiast jest ta liczba, przez którą dzielimy. 

dzielna : dzielnik = iloraz

Teraz przeanalizujmy działanie 45:9=5.

45 to dzielna

9 to dzielnik

A 5 to iloraz

Suma, różnica, iloczyn, iloraz, czyli pojęcia matematyczne

Zastosowanie w praktyce: