Praca plastyczna inspirowana piosenką „Kotek Kłopotek” https://www.youtube.com/watch?v=llMYvhg1EvE. Grupa 4,5 l.

Wycinanka z kolorowego papieru.

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Marleny Wrońskiej