Cel:

– rozwijanie sprawności manualnych i koordynacji wzrokowo-ruchowej

– rozwijanie kreatywności

– dbanie o porządek w miejscu pracy

 

Do wykonania pracy potrzebne będą:

– 2 kolorowe kartki (w kształcie kwadratu 15cm/15 cm)

– nożyczki

– kredki

– długa słomka

– pinezka

– linijka

-kawałek plasteliny/ gumki do ścierania

 

Przygotowanie:

1.Za pomocą ołówka i linijki rysujemy dwa równe kwadraty na dwóch arkuszach papieru w różnych kolorach.

2. Wycinamy kwadraty.

3. Rysujemy linie prowadzące do przeciwległych kątów kwadratów. Linie skrzyżują się na środku.

4. Nacinamy kwadraty wzdłuż linii, pozostawiając nieprzecięty środek. Ozdabiamy kredkami.

5. Kładziemy obydwa czworokąty na sobie. Zginamy je ostrożnie wzdłuż naciętych linii.

6. Przytrzymujemy czubki na środku i przekuwamy szpilką i całość wtykamy w słomkę. Zabezpieczamy np. plasteliną/kawałkiem gumki do ścierania.

7. Dmuchamy, aby wiatraczek zaczął się obracać. Gotowe.

Wiatraczek z papieru Aneta Grądzka-Rudziak Dzień Wiatru Jesień Jesień (Prace plastyczne) Lato Prace plastyczne Prace plastyczne (Jesień) Wiosna (Prace plastyczne)

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Anety Grądzkiej-Rudziak