W ramach przypomnienia:

Liczby mieszane to takie liczby, które składają się z liczby całkowitej oraz z ułamka zwykłego np. 3 3 4 ; 2 1 2 .

Ułamki niewłaściwe to z kolei takie ułamki, które mają większy lub równy mianownikowi licznik np. 22 13; 7 3 .

Zmiana liczb mieszanych na ułamki niewłaściwe bardzo często może nam ułatwić oraz skrócić rozwiązywanie skomplikowanych działań matematycznych.

Przykład I:

Zamień liczbę mieszaną 3 2 3 na ułamek niewłaściwy.

Zmiana ułamków mieszanych na liczby mieszane

Aby zamienić liczbę mieszaną na ułamek niewłaściwy, mnożymy ze sobą licznik oraz liczbę całkowitą, która znajduje się przed ułamkiem. Następnie do otrzymanego iloczynu dodajemy licznik. Otrzymany wynik jest licznikiem ułamka niewłaściwego.

3 2 3 = 11 3

Przykład II:

Zamień liczbę mieszaną 6 5 7 na ułamek niewłaściwy.

Zmiana ułamków mieszanych na liczby mieszane

6 5 7 = 47 7

Przykład III:

Zamień liczbę mieszaną 2 1 3 na ułamek niewłaściwy.

Zmiana ułamków mieszanych na liczby mieszane

2 1 3 = 7 3