Z ułamkami dziesiętnymi mamy często do czynienia w życiu codziennym. Stosujemy je, gdy mówimy np. o wadze (np. 4,5 kg), długości (np. 63,4 m), czy też cenach (np 6,5 zł). Podany zakres nie jest wyczerpujący i z pewnością znajdziemy jeszcze więcej podobnych przykładów. Jak jednak poprawnie zamieniać jednostki między sobą? Jak zamienić metry w kilometry, a gramy w dekagramy? Poniżej przedstawione zostaną proste zasady dotyczące tej materii.

Przykład I:

Zamień 26 dag na kilogramy.
Z wcześniejszych etapów nauki wiemy już, że 100 dag to inaczej 1 kg. W związku z tym 1 dag to 1/100 kg, czyli 0,01 kg.

Skoro 1 dag to 0,01 kg, to 26 dag to 0,26 kg.

26 dag = 0,26 kg

1 dag to jedna setna część kilograma. W związku z tym 26 dag to 26 setnych części kilograma.

Przykład II:

Wieża z klocków ma wysokość 12 cm i 3 mm. Zapisz podaną miarę w postaci ułamka dziesiętnego.

1 cm to inaczej 10 mm. W związku z tym 1 mm wynos 0,1 cm

3 mm = 0,3 cm

12 cm i 3 mm to inaczej 12,3 cm – centymetry stanowią całości, a minimetry, które występują po przecinku to części dziesiętne.

Przykład III:

Ławka ma długość 2 m i 3 cm. Zapisz podaną miarę w postaci ułamka dziesiętnego.

Z wcześniejszych etapów nauki wiemy, że 1 m to inaczej 100 cm. 1 cm będzie więc wynosił 0,01m.
3 cm = 0,03 m

2 m i 3 cm = 2, 03 m – dwa i 3 setne metra.

Zadanie I:

Zamień podane miary na ułamki dziesiętne:

3 kg 12g = 3,012 kg (1g = 0,001 kg)
6 kg 36 dag = 6,36 kg (1 dag = 0,01 kg)
8t 12 kg = 8,012 t (1 kg = 0,001 t)
3 m 56 cm = 3,56 cm (1 cm = 0,01 m)
12 km 64 m = 12, 064 km (1 m = 0,001 km)