Jednostki miary służą do określania m.in. długości, szerokości czy grubości. Używane są w codziennym życiu np. podczas podawania odległości

Pierwszymi jednostkami długości, których używał człowiek były elementy ciała, np. łokieć czy stopa. W miarę rozwoju cywilizacji człowiek potrzebował dokładnych miar. Podstawową jednostką długości używaną na świecie jest dziś metr. Miary większe lub mniejsze od 1 metra mają przedrostki np. CENTYmetr, KILOmetr, DECYmetr

Podstawowe jednostki długości:

Zapamiętaj je, aby móc zamieniać poszczególne jednostki długości na inne.

 • 1 kilometr (km) = 1000 metrów (m)
 • 1 metr (m) = 100 centymetrów (cm
 • 1 decymetr (dm) = 10 centymetrów (cm)
 • 1 centymetr (cm) = 10 milimetrów (mm)

Oto wszystkie możliwe zamiany pomiędzy powyższymi jednostkami

 • 1 km=1000 m=10000 dm=100000 cm=1000000 mm
 • 1 m=0,001 km=10 dm=100 cm=1000 mm
 • 1 dm=0,0001 km=0,1 m=10 cm=100 mm
 • 1 cm=0,00001 km=0,01 m=0,1 dm=10 mm
 • 1 mm=0,000001 km=0,001 m=0,01 dm=0,1 cm

Przykłady zamiany jednostek długości:

 • Grubość ciasta 30mm może zostać zamieniona na 3cm.
 • Długość kartki 15 cm może zostać też zapisana jako 1dm i 5cm lub 150mm. 
 • Długość pokoju 35dm można też zapisać jako 3m 50cm lub 350cm.
 • Odległość 2km może zostać też podana jako 2000m. 

Poza metrem i jego pochodnymi istnieją też inne miary długości:

 • 1 cal [in] = 2,54 centymetra (w calach podaje się np. wielkość ekranu telewizora czy telefonu)
 • 1 stopa (ft) = 30,48 cm 
 • 1 mila = 1,60934 km
 • 12 cali = 1 stopa
 • 5280 stóp = 1 mila

Więcej jednostek długości

 • 1 mikron [μ] = 10 −6 metra
 • 1 cal [in] = 2,54 centymetra
 • 1 stopa [ft] = 30,48 centymetrów = 12 cali
 • 1 jard [yd] = 91,44 centymetra = 3 stopy
 • 1 sążeń [fm] = 1,8288 metra = 6 stóp
 • 1 mila [M] = 1609,344 metrów
 • 1 mila morska [Mn] = 1852 metrów
 • 1 kabel = 0,1 mili morskiej = 185,2 metra
 • 1 jednostka astronomiczna [au] = 149597870700 metrów (mniej więcej 150 mln kilometrów)
 • 1 rok świetlny = 9,4607⋅10 15 metrów = 63241 jednostek astronomicznych

Jednostki długości

Zobacz także: