Jednostki powierzchni

Aby poznać jednostki powierzchni, najpierw trzeba bardzo dobrze przyswoić wiedzę dotyczącą jednostek miary. Jeśli masz jeszcze jakieś braki w tej wiedzy, powtórz jednostki miary zanim przejdziesz dalej. 

Podstawową jednostką pola powierzchni jest metr kwadratowy – 1m2. W ten sposób określamy pole powierzchni kwadratu o boku długości 1m. 

Wszystkie podstawowe jednostki powierzchni to:

 • 1 milimetr kwadratowy (mm2) – pole powierzchni kwadratu o boku 1mm (odpowiada jednej kratce papieru milimetrowego)
 • 1 centymetr kwadratowy (cm2) – pole powierzchni kwadratu o boku 1cm (odpowiada czterem kratkom w zeszycie rachunkowym)
 • 1 decymetr kwadratowy (dm2) – pole powierzchni kwadratu o boku 1dm
 • 1 metr kwadratowy (m2) – pole powierzchni kwadratu o boku 1m
 • 1 kilometr kwadratowy (km2) – pole powierzchni kwadratu o boku 1km

Poza tymi jednostkami istnieją jeszcze takie wykorzystywane na rynku gruntów i nieruchomości, do określania pól powierzchni działek i nieruchomości:

 • 1 hektar (ha) – pole powierzchni kwadratu o boku długości 100m
 • 1 ar (a) – pole powierzchni kwadratu o boku długości 10m.

Aby dobrze zamieniać jednostki pola trzeba wiedzieć, ile mniejszych jednostek mieści się w większej.

 • 1km2=100ha=10000a=1000000m2
 • 1m2=100dm2=10000cm2=1000000mm2
 • 1dm2=100cm2=10000mm2
 • 1cm2=100mm2
 • 1ha=100a=10000m2
 • 1a=100m2