Porównywanie ułamków dziesiętnych

Porównywanie ułamków dziesiętnych to umiejętność, którą bardzo często wykorzystujemy w życiu codziennym. Dzięki niej wiemy, który dystans do pokonania jest dłuższy, lub też który produkt jest droższy. Jak jednak dokonać prawidłowego porównania ułamków dziesiętnych?

Przykład I:

Porównaj następujące ułamki: 2,3 i 2,03.

Porównywanie ułamków zwykłych rozpoczynamy od liczby całkowitej – oba ułamki mają ją taką samą – wynosi ona 2. Przechodzimy więc do części ułamkowej. Część dziesiętna pierwszego ułamka wynosi 3, a drugiego 0. Większy jest więc ten ułamek, którego część dziesiętna jest większa – w tym przypadku ten ułamek, którego część dziesiętna wynosi 3.

2,3 > 2,03

Przykład II:

Porównaj następujące ułamki: 3,3 i 2,03.

W tym przykładzie wystarczy tylko porównać ze sobą liczby całkowite podanych ułamków.

3,3 > 2,03

Przykład III:

Porównaj następujące ułamki: 2,36 i 2,361.

Jeżeli ułamek nie ma części setnej, tysięcznej itd., możemy wtedy dopisać w brakujące miejsce zero.
Podane liczby mają takie same liczby całkowite ( 2 ), części dziesiętne ( 3 ) oraz części setne ( 6 ). Musimy więc porównać ze sobą części tysięczne ułamków. Część tysięczna pierwszego ułamka wynosi 0, a drugiego 1. Większy jest więc drugi ułamek.

2,36 > 2,361

Porównywanie ułamków dziesiętnych oznacza odpowiednie porównywanie liczb całkowitych danych ułamków, a następnie cyfr występujących po przecinku odpowiednio – osobno porównujemy części dziesiętne, osobno części setne, osobno części tysięczne itd. Gdy jeden ułamek nie ma takiej części, którą ma drugi to wówczas w brakujące miejsce wpisujemy zero.

 

Zastosowanie w praktyce, czyli ćwiczenia: