Mnożenie i dzielenie liczb ujemnych

Podstawą mnożenia i dzielenia liczb ujemnych jest znajomość tabliczki mnożenia. Warto ją sobie przyswoić przed zapoznaniem się z podanymi zagadnieniami.

Mnożenie liczb ujemnych

Poniżej przedstawione zostały zasady dotyczące mnożenia liczb ujemnych:

  1. Jeżeli mnożymy dwie liczby ujemne, wówczas iloczyn tych dwóch liczb będzie dodatni (dwa minusy dają nam plus).
  2. Jeżeli mnożymy jedną liczbę ujemną oraz jedną dodatnią, wówczas iloczyn tych dwóch liczb będzie ujemny.
  3. Jeżeli mnożymy więcej niż dwie liczby, iloczyn danych liczb będzie dodatni, jeżeli liczba ujemnych czynników jest parzysta (wszystkie minusy połączą się w pary, dając nam plus).
  4. Jeżeli mnożymy więcej niż dwie liczby, iloczyn danych liczb będzie ujemny, jeżeli liczba ujemnych czynników jest nieparzysta.

Przykład I:

Rozwiąż działania:

a) -3 x ( -4 )

Z powyższych zasad wiemy, że mnożąc dwa czynniki, które są liczbami ujemnymi, otrzymamy wynik dodatni. Wystarczy więc pomnożyć dwie podane liczby zgodnie z tabliczką mnożenia, a następnie wstawić odpowiedni znak (czyli minus) przed iloczynem.

-3 x ( -4 ) = 12

b)  -6 x 7 = -42

c)  -9 x ( -3 ) = 27

d)  3 x ( -7 ) = -21

e)  3 x ( -3 ) x 2= -18

f)  -4 x 2 x (- 3) = 48

Dzielenie liczb ujemnych

Zasady dotyczące dzielenia liczb ujemnych są takie same, jak przy mnożeniu:

  1. Jeżeli dzielimy dwie liczby ujemne, wówczas iloraz tych dwóch liczb będzie dodatni (dwa minusy dają nam plus).
  2. Jeżeli dzielimy jedną liczbę ujemną oraz jedną dodatnią, wówczas iloraz tych dwóch liczb będzie ujemny.
  3. Jeżeli dzielimy więcej niż dwie liczby, iloraz danych liczb będzie dodatni, jeżeli liczba ujemnych dzielnych i dzielników jest parzysta (wszystkie minusy połączą się w pary, dając nam plusy).
  4. Jeżeli mnożymy więcej niż dwie liczby, iloraz danych liczb będzie ujemny, jeżeli liczba ujemnych dzielnych i dzielników jest nieparzysta.

Przykład I:

Rozwiąż działania:
a)  -18 : 3 = -6
b)  4 x 3 : ( -2) = 12 : ( -2 ) = -6
c)  36 : ( -6 ) = -6
d)  -64 : ( -8 ) = 8
e)  -25 : ( -5) = 5