Liczby rzeczywiste

Mianem liczby rzeczywistej możemy określić tak naprawdę każdą liczbę, z którą mamy do czynienia. Zbiór ten jest największym zbiorem, który wyróżniamy w matematyce. Należą do niego zarówno liczby wymierne, jak i niewymierne.

Przykłady liczb rzeczywistych:

  • 26
  • 1⁄3
  • 9,672
  • √4
  • 1,1(4)
  • Liczba Pi – π – 3,14159
Liczby rzeczywiste