Liczby naturalne stanowią zbiór dodatnich liczb całkowitych. W matematyce istnieje spór, co do uznania zera za liczbę naturalną. Większość osób zalicza jednak również zero do zbioru liczb naturalnych. Liczby naturalne tworzą ciąg liczb całkowitych.

Jak poprawnie zapisać zbiór liczb naturalnych?

N = {0, 1, 2, 3, 4 …}, gdzie N oznacza zbiór liczb naturalnych

Jeżeli chcemy opisać zbiór liczb naturalnych, które są większe od zera, możemy zastosować następujące rozwiązanie: N+ = {1, 2, 3, 4…}, gdzie N+ oznacza zbiór liczb naturalnych, większych od zera.

Przykłady liczb będących liczbami naturalnymi:

87, 23444, 126, 9, 13

Przykłady liczb nie będących liczbami naturalnymi:

-43, √3, 6,33

Pamiętaj: Liczby ujemne nie są liczbami naturalnymi mimo tego, że są całkowite.