Kalendarz i zegarek / miary czasu

Przedstawiamy: Kalendarz i zegarek / miary czasu.

Zebraliśmy dla ciebie wszystkie najważniejsze informacje i pojęcia przydatne w posługiwaniu się zegarkiem i kalendarzem.

KALENDARZ

Rok kalendarzowy ma 12 miesięcy. Liczba dni w roku to 365 w roku zwykłym lub 366 w roku przestępnym. Każdy miesiąc dzieli się na tygodnie – 1 tydzień to 7 dni. 

Poszczególne miesiące mają różną liczbę dni:
Styczeń, marzec, maj, lipiec, sierpień, październik, grudzień – mają po 31 dni.

Kwiecień, czerwiec, wrzesień, listopad – mają po 30 dni. 

Luty – ma 28 dni w roku zwykłym i 29 w roku przestępnym. Rok przestępny następuje co 4 lata. 

Jeden rok dzieli się na kwartały – jest ich 4. W każdym kwartale są 3 miesiące. Kolejne kwartały zapisujemy cyfrą rzymską. 

  • I kwartał: styczeń, luty, marzec
  • II kwartał: kwiecień, maj, czerwiec
  • III kwartał: lipiec, sierpień, wrzesień
  • IV kwartał: październik, listopad, grudzień

100 lat to jeden wiek. Kolejność wieków podajemy używając cyfr rzymskich. XXI wiek rozpoczął się 1 stycznia 2001 roku. Wiek XIX trwał do 31 grudnia 2000 roku.

ZEGAREK

  • 1 dzień (lub 1 doba) ma 24 godziny.
  • 1 godzina to 60 minut.
  • 1 minuta to 60 sekund.
  • 1 godzina ma 4 kwadranse.
  • 1 kwadrans to 15 minut.

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pin It on Pinterest

Share This