Opracowała: Labun Barbara

Zastosowanie Planu dla Żłobka oraz dzieci trzyletnich

Czas trwania 5dni

 

Wprowadzenie:

Plan zajęć adaptacyjnych przeznaczony dla grupy żłobkowej i dzieci trzyletnich. Przy każdym z zadań znajduje się szczegółowy opis jego realizacji.

 

Cele ogólne:

– wzajemne poznanie dzieci w grupie;

– przekraczanie bariery nieśmiałości;

– wypracowywanie życzliwej atmosfery w grupie i między rodzicami – nauczycielami;

– integracja grupy.

 

Cele operacyjene:

Dziecko:

-podaje swoje imię i próbuje zapamiętać imiona kolegów i koleżanek;

– indentyfikuje się ze swoim imieniem i grupą;

– rozumie, dlaczego powinno znać imiona rówieśników;

– uczestniczy w zabawach grupowych;

– przestrzega zasad zdrowej zabawy;

– rysuje zgodnie z instrukcją nauczyciela, śpiewa piosenkę;

– uważnie słucha i wypowiada się wtedy, gdy jest to popproszone.

 

Formy pracy:

– indywidualna;

– zespołowa.

 

Dzień I (czas trwania godzina)

1. Powitanie dzieci:

piosenka z pokazywaniem (wszyscy podejmują próbę)

„Witam Was, witam was

zaczynamy już czas

jestem Ja, jesteś Ty

Raz, dwa, trzy

2. Poznawanie imion dzieci poprzez podawanie sobie Misia

3. Zabawy z chustą Klanzy

(kołysanie, tworzenie fal, podrzucanie piłeczki na chuście)

4. Pożegnanie dzieci piosenką

Żegnam Was, żegnam Was

Już czas kończyć, już czas

Raz, dwa, trzy

 

Dzień II (czas trwania dwie godziny)

1. Powitanie dzieci piosenką starają się pokazywać podczas piosenki

Witam Was, witam Was

Zaczynamy już czas,

Jestem Ja, jesteś Ty

Raz, dwa, trzy

2. dzieci przypominają swoje imię poprzez podawanie Misia

3. Zabawy z chustą Klanzy

wejście na chustę (nauczyciel rozkłada chustę animacyjną. dzieci ustawiają się na obwodzie i podnoszą ją. Udają Misie wchodząc pod nią, zakręcają chustę – zamykanie misiów w jaskini).

3. Wykonanie grupowego Misia

na dużym arkuszu szarego papieru, namalowanego misia. Każde dziecko odbija swoją rączkę uprzednio pomalowaną farbami, następnie ozdabia rączkę tworząc w ten sposób futerko misia. nauczyciel podpisuje pod misiem imię dziecka.

4.Zabawa swobodna w sali dzieci.

5. Pożegnanie dzieci piosenką z pokazywaniem

Żegnam Was, żegnam was

Już kończyć czas, już czas

Raz, dwa, trzy

 

Dzień III (czas trwania trzy godziny)

1. Powitanie dzieci

Piosenka z pokazywaniem (wszyscy podejmują próbę)

Witam Was, witam Was

zaczynamy już czas

Jestem Ja, jesteś Ty

Raz, dwa, trzy

2. Robienie misiów z masy solnej

3. swobodne zabawy w sali – zapoznanie z zabawkami przedszkolnymi

4. Zabawy z piłkami

5. Pożegnanie dzieci

Żeganam Was, żegnam Was

Już czas kończyć, już czas

Raz, dwa, trzy

 

Dzień IV (czas trwania cztery godziny)

1. Powitanie dzieci piosenką z pokazywaniem (wszyscy podejmują próbę)

Witam Was, wiatam Was

zaczynamy już czas

jestem ja, jesteś Ty

Raz, dwa, trzy

2. Zabawy integracyjne z piłeczkami – tunele, podawanie sobie pileczkę przypominjąc swoje imię

3. Balonliada – wykonanie różnych zwierzaczków z balonów – kolorowanie flamastrami po balonach

4. Tor przeszkód na sali gimnastynej (wcześniej przygotowany przez pomoc nauczyciela)

5. Wyjście do ogrodu przedszkolengo (zapoznanie i placem zabaw)

6. Pożegnanie dzieci piosenką z pokazywaniem

Żegnam Was, żegnam Was

Już czas kończyć, już czas

Raz, dwa, trzy

 

Dzień V (czas trwania pięć godzin)

1. Powitanie dzieci piosenką z pokazywaniem

Witam Was, witam Was

zaczynamy już czas

Jestem Ja, jesteś Ty

Raz, dwa, trzy

2. Zabawy z chustą Klanzy

3. Masażyki grupowe (piłeczkami kolczastymi)

4. Zabawy na sali gimnstycznej – tor przeszkód

5. Wykonanie pracy plastycznej pt. Miś różnymi technikami

6. Wyjście do ogrodu przedszkolnego – puszczanie baniek oraz malowanie kredą

7. Pożegnanie dzieci piosenką z pokazywaniem

Żegnam Was, żegnam Was

Już czas kończyć, już czas

Raz, dwa, trzy

Plan zajęć adaptacyjnych można modyfikować pod katem rozpoznania w grupie.