Talerzyki papierowe dzieci malowały farbami.
Odrysowane dłonie wycinały i naklejały elementy na talerzyk

 

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Marleny Wrońskiej