„Mój tata”.

Grupa 4,5 l.

Praca plastyczna – farby plakatowe

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Marleny Wrońskiej