„Mój dom”.

Na dzisiejszych zajęciach przedszkolaki zapoznawały się z różnymi rodzajami budynków; nazywały pomieszczenia w domu i określały ich funkcje.

Celem głównym zajęć było uświadomienie dzieciom,jak ważna jest znajomość własnego nazwiska i adresu. Przedszkolaki wykonały pracę plastyczną.

„Mój dom” (praca z wykorzystaniem kolorowego papieru, bibuły, kredek).

Grupa 4,5 latki.

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Marleny Wrońskiej