Dobiegł końca w naszej grupie Tydzień pt.: Dbamy o środowisko

 

Oto co udało Nam się zrobić wspólnie z dziećmi:

Praca plastyczna pt.: „Chronimy ziemię” – (ćwiczenie motoryki małej: malowanie farbami – palcami, ćwiczenie wycinania różnych kształtów),

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Małgorzaty Wojkowskiej