Praca techniczna – Zabawka ekologiczna z butelki plastikowej

(ćwiczenie motoryki małej: ozdabianie markerami butelki, oraz nawlekanie korka z dziurka na sznurek)

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Małgorzaty Wojkowskiej