Praca grupowa: Zasadziliśmy fasolę i będziemy obserwować jak rośnie