Praca plastyczna: Portret Mamy i Taty 

(ćwiczenie motoryki małej: rysowanie kredkami postaci Rodziców widzianych oczami dzieci)

Praca wykonana pod nadzorem
Pani Małgorzaty Wojkowskiej