Praca-5 latków – domki zamknięte w pudełkach po płycie cd

W środku pudełka dzieci wyklejały plasteliną kontur domu według własnego pomysłu, młodsze dzieci miały markerem namalowany kontur domku, na koniec zamykały pudełka, zostawiając małą ,,szparę’, tak aby pudełko stało pionowo.

Praca wykonana pod nadzorem
Pani mgr Joanny Chorabik