Kąty w trójkącie i czworokącie

Kąty w trójkącie i czworokącie wykazują pewne właściwości, których znajomość pozwala nam łatwo rozwiązywać zadania matematyczne.

Co powinieneś wiedzieć o kątach w prostokącie?

 • Jeżeli dodamy do siebie wszystkie kąty, które znajdują się w czworokącie, otrzymamy 360 stopni.
 • Kwadraty i prostokąty są szczególnymi czworokątami, których każdy kąt ma po 90 stopni.
 • Jeżeli poprowadzimy przekątne przez kwadrat lub romb, przekątne te przetną się pod kątem o mierze 90 stopni.
 • Romby i równoległoboki posiadają jedną parę takich samych kątów ostrych oraz jedną parę takich samych kątów rozwartych.
 • Trapez prostokątny posiada dwa kąty proste.
 • Miary kątów trapeza równoramiennego, które znajdują się przy podstawie, mają takie same miary.

Co powinieneś wiedzieć o kątach w trójkącie?

 • Jeżeli dodamy do siebie wszystkie kąty, które znajdują się w trójkącie, otrzymamy 180 stopni.
 • Trójkąt ostrokątny to taki trójkąt, którego wszystkie kąty mają mniej niż 90 stopni.
 • Trójkąt prostokątny to taki trójkąt, którego jeden kąt ma 90 stopni, a dwa pozostałe kąty są ostre.
 • Trójkąt rozwartokątny to taki trójkąt, którego jeden kąt ma więcej niż 90 stopni, a dwa pozostałe kąty są ostre.
 • Kąty w trójkącie równobocznym są równe – każdy z nich ma 60 stopni.
 • Kąty przy podstawie trójkąta równoramiennego są równe.