Nie zapomnieliśmy również o najmłodszych! W naszym zbiorze musiało znaleźć się dyktando przeznaczone dla uczniów klasy pierwszej, drugiej oraz trzeciej. Opowieść Franka o samym sobie jest w stanie pomóc i sprawdzić znajomość zasady pisowni wielkiej i małej litery. Ćwiczenie można wykonać online na komputerze, gdzie po zakończeniu i kliknięciu klawisza Sprawdź! wynik pojawia się automatycznie. Jednakże jeśli chcesz przeprowadzić dyktando dzieciom w klasie 1, to możesz je pobrać, a następnie wydrukować. Dzięki takiemu praktycznemu zadaniu uczniowie szybciej zrozumieją pewne zasady pisowni wielkiej i małej litery, niż gdyby miały cały czas uczyć się samej teorii.