W poniższym zadaniu musisz odczytać z tabeli kto z rodziny wykonuje jakie obowiązki w danym dniu.
Obowiązki domowników:

Zadanie: Obowiązki domowe (Zaznacz odpowiedź)

  • nakrywanie do stołu

Zadanie: Obowiązki domowe (Zaznacz odpowiedź)

  • odkurzanie

Zadanie: Obowiązki domowe (Zaznacz odpowiedź)

  • wyprowadzanie psa na spacer

Zadanie: Obowiązki domowe (Zaznacz odpowiedź)

  • wyrzucanie śmieci

Trwa wczytywanie

Prezentujemy ćwiczenie dla uczniów klas 3 (ale także i młodszych), które polega odczytaniu z tabeli, kto z rodziny wykonuje konkretne obowiązki w danym dniu. Każda czynność jest przedstawiona w formie obrazka: nakrywanie do stołu – sztućce, odkurzanie – odkurzacz, wyprowadzanie psa na spacer – pies, wyrzucanie śmieci – kosz na śmieci. Pod tabelą podane są warianty i należy tam zaznaczyć poprawną odpowiedź. To zadanie zostało przygotowane specjalnie dla dzieci  z klas drugich i trzecich szkoły podstawowej. Pozwala ono na ćwiczenie umiejętności, które są związane z logicznym myśleniem oraz odczytywaniem informacji z prostych tabel. Dziecko może samodzielnie rozwiązywać ten interaktywny quiz, ponieważ poprawność odpowiedzi lub jej brak pojawia się po każdym ćwiczeniu. Należy dodać, że wszystkie zadania na naszej stronie są dostępne za darmo. Nie trzeba się rejestrować ani podawać adresu e-mail.