W poniższym zadaniu musisz odczytać z tabeli kto z rodziny wykonuje jakie obowiązki w danym dniu.
Obowiązki domowników:

Zadanie: Obowiązki domowe (Wpisz odpowiedź)

  • nakrywanie do stołu

Zadanie: Obowiązki domowe (Wpisz odpowiedź)

  • odkurzanie

Zadanie: Obowiązki domowe (Wpisz odpowiedź)

  • wyprowadzanie psa na spacer

Zadanie: Obowiązki domowe (Wpisz odpowiedź)

  • wyrzucanie śmieci

Trwa wczytywanie

Przedstawiamy zadanie, które w podobnej wersji znalazło się już u nas na stronie (zobacz tutaj). Polega ono na odczytaniu z tabeli, kto z rodziny wykonuje poszczególne obowiązki w danym dniu. Każda czynność jest przedstawiona w formie obrazka: nakrywanie do stołu – sztućce, wyprowadzanie psa na spacer – pies, odkurzanie – odkurzacz oraz wyrzucanie śmieci – kosz na śmieci. To zadanie różni się tym od poprzedniego, że odpowiedź należy samodzielnie wpisać, a nie zaznaczyć po wybraniu wariantu. Dzięki temu ćwiczeniu dzieci szybciej uczą się i utrwalają odczytywanie informacji z prostych tabel. Ten quiz również został przygotowany dla uczniów klas drugich oraz trzecich. Warto poinformować, że to zadanie nie jest w żaden sposób płatne. Można wykonać je dowolną ilość razy.