Co rozumiemy przez słowo „litera”?

Litery stanowią graficzne odpowiedniki głosek. Zbiór wszystkich liter, które składają się na dany język, tworzy alfabet. Litery nie są podzielne, jednak każdy wyraz można podzielić na litery, z których się on składa.

Alfabet, który stosuje się w języku polskim, posiada 32 znaki oraz składa się z następujących liter:

a, ą, b, c, ć, d, e, ę, f, g, h, i, j, k, l, ł, m, n, ń, o, ó, p, r, s, ś, t, u, w, y, z, ź, ż.

Jak podzielić wyraz na litery?

Aby podzielić dany wyraz na litery, musimy zapisać każdą literę osobno. Należy przy tym pamiętać o tym, że dwuznaki również dzielą się na dwie litery, mimo tego, że brzmią jak jedna.

Przykład:

szczur:   s – z – c -z – u – r

szerszeń:   s – z – e – r – s – z – e – ń

koło:   k – o – ł – o

trzmiel:    t – r – z – m – i – e – l

Czym się różni litera od głoski?

Głoska jest dźwiękiem, a litera stanowi znak graficzny.