SCENARIUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ

Temat hospitacji: Kształtowanie gotowości do nauki pisania i czytania.

Dnia: 27.05.2013r

Grupa: Pandy

Wiek: 5 – 6

Opiekun: Labun Barbara

 

Cele ogólne:

 • uzyskanie informacji na temat diagnozy rozwoju dziecka;
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom uzyskania gotowości szkolnej;
 • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
 • pobudzanie umiejętności w zakresie przygotowania do nauki czytania i pisania.

 

Przebieg zajęć:

 1. Wprowadzenie głoski „S” – pokaz
 2. Wyszukiwanie przedmiotów na daną głoskę
 3. Mówienie co na daną głoskę się zaczyna – próba literowania wyrazów i dzielenia na sylaby
 4. Rozsypka obrazków – zadaniem dzieci jest ułożenie tak, aby dana głoska znalazła się na początku, w środku oraz na końcu
 5. Ozdabianie literki według uznania dzieci dostępnym materiałem plastyczno                  – technicznym
 6. Zabawy w kaszy (pisanie paluszki głoski „S”, bądź malowanie przedmiotów zaczynających się na daną głoskę)
 7. Podjęcie przez dzieci próby   pisania na tablicy głoski „S”

 

Uśmiech przedszkola:

Podziękowanie za zajęcia, omówienie przebiegu zajęć i wyjaśnienie trudności nie zrozumiałych dla dzieci.