SCENARIUSZ HOSPITACJI DIAGNOZUJĄCEJ

ZIMOWY SPACER

Grupa II

Wiek dzieci: 3,4latki

Opracowała: Labun Barbara

 

Cele ogólne:

 • rozwijanie umiejętności formułowania krótkich wypowiedzi na dany temat;
 • porównywanie przedmiotów pod względem wielkości: większy, mniejszy.

 

Cele operacyjne:

 • wypowiada się na określony temat;
 • stosuje słowa: większy, mniejszy.

 

Metoda:

 • praktyczna – działanie
 • ekspresywna – zadania inspirująca
 • poszukująca – rozmowa, samodzielnie działanie, zajęcia otwarte.

 

Forma:

 • zespołowa
 • indywidualna

 

Środki dydaktyczne:

 • papier,
 • kształty
 • przedmioty różnej wielkości
 • skarby zimowe

 

Przebieg zajęć:

 1. Zimowy spacer (ćwiczenia artykulacyjne – Nauczyciel zachęca dzieci, by wyobraziły sobie, że spacerują po parku, gdzie jest pełno śniegu (głęboko oddychają – wdech nosem, wydech ustami). Kolejno mówią o sytuacjach, które mogłyby mieć miejsce w zimowym parku, np. spotkanie dzieci zjeżdżających na sankach, lepienie bałwana. Dzieci próbują naśladować odgłosy wiatru).
 2. Śnieżynka – dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel podaje im papierową gwiazdę zwiększyć liczbę podanych śnieżynek.
 3. Zabawa badawcza  – śnieg – rozmowa na temat z skąd się bierze śnieg, topnienie, mróz, dlaczego się topi. Dotykanie
 4. Zimowe skarby – rozpoznawanie przedmiotów. Nauczyciel wybiera chętne dziecko do rozpoznania przedmiotów ( powtarza tą czynność kilka razy). Dzieci czekają cierpliwie na swoją kolej.
 5. Co jest większe? – wykonanie ćwiczenia matematycznego na dywanie. Pośród skarbów zimowych wskazują co jest większe?, np. bałwan czy śnieżka
 6. Słońce i śnieg – zabawa ruchowa z rysunkami. Uczestnicy poruszają się po całej Sali w dowolny sposób podczas zabawy, informacje: świeci słoneczko (dzieci spacerują po Sali) lub pada śnieg ( dzieci siadają na dywanie i się chowają). Zabawę  powtarza się kilka razy.