Temat: Ruch to zdrowie.

Opracowała: Labun Barbara

Grupa II 3,4latki

 

Cele ogólne:

– integracja dzieci w grupie

– rozwijajanie umiejętnosćci bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych na powietrzu w ogrodzie przedszkolnym

– nabywanie ogólnej sprawności i zwinności fizycznej dziecka

– rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gey i zabawy

– wzmacnianie wiary we własne możliwości dziecka

– nabywanie odporności organizmu

 

Cele szczegółowe:

– dziecko współdziała z innymi w zabawach

– porusza się bezpiecznie podczas zabaw ruchowych na świeżym powietrzu

– uczestyniczy w grach zespołowych o ustalonych zasadach.

– wie, że ruch na świeżym powietrzu sprzyja jego zdrowiu

– podnosi poczucie własnej watości.

 

Metody

– zadaniowa

– zabawowa – naśladowcza

– rozmowa – przekazywanie informacji

 

Formy

– Indywidualna

– Grupowa

 

Środki dydaktyczne

– sprzęt gimnastyczny

 

Miejsce

– ogród przedszkolny

 

Przebieg zajęć

1. Zapoznanie dzieci z tematem i celem zajęć. Rozmowa na temat korzyści płynących z zabaw ruchowych na świeżym powietrzu. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa w ogrodzie przedszkolnym.

2. Zabawa integracyjno – porządkowa „Pająk i muchy”

(dzieci biegają na hasło pająk zatrzymują się w dowolnej pozycji bez ruchu, która mucha się porusza pająk zabiera ją do swojej sieci. Zabawa powtarza się kilka razy).

3. Obwód ćwiczeniowy w ogrodzie przedszkolnym:

a) Stacja I – bieg do chorągiewki ustawionej w odgległości 10 kroków, okrążenie powrót na swoje miejsce

b) Stacja II – z woreczkiem w ręku bieg – rzucamy woreczek do kosza powrót na swoje miejsce.

c) Stacja III- skok przez kolorowe koła.

d) Stacja IV – przez okienko utworzone z obręczy przerzucanie woreczków.

4. Zabawa z chustą animacyjną

a) Zaczarowana chusta – dziewczynki spacerują wkoło chusty, chłopcy chowają się pod chustą i na odwrót.

b) zaczarowany motyl – falujemy chustą w różne strony.

5. Zbiórka całej grupy w szeregu – zakończenie zajęć. Podsumowanie, Wręczenie kolorowych naklejek w nagrodę.